W dniu 22 maja 2018  odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

W dniu 22 maja 2018  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Jednym z działań Programu jest włączenie pracowników socjalnych  w działania informacyjne m.in. dotyczące: efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, sposobów oszczędzania energii oraz możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów. Szkolenia prowadzą Doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach, w ramach realizacji celów Programu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia związane z: poprawą jakości powietrza i potrzebą likwidacji niskiej emisji, termomodernizacją budynków mieszkalnych, sposobami ogrzewania budynków, odnawialnymi źródłami energii, racjonalnym wykorzystaniem energii elektrycznej i ciepła, aspektami prawidłowego użytkowania mieszkań i domów, oraz możliwości pozyskania dofinansowań w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

W szkoleniu wzięło udział 31 osób.