W listopadzie 2018 r. doradcy energetyczni ponownie prowadzili lekcje edukacyjne dotyczące tematyki zanieczyszczenia powietrza, niskiej emisji i zjawiska smogu w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach.

Lekcje zostały zorganizowane na terenie szkoły, tym razem doradcy energetyczni edukowali uczniów trzech I klas Technikum Informatycznego, w łącznej liczbie 170 osób w obecności wychowawców klas.
Przy okazji tematu niskiej emisji, doradcy przedstawili młodzieży zagadnienie zmian klimatycznych, zagrożeń z nimi związanych oraz konsekwencji wynikających z tych zmian.
Lekcje miały charakter dyskusji, w których młodzież aktywnie uczestniczyła.