UWAGA: Na termin 5 kwietnia 2019 nie ma już wolnych miejsc.

UWAGA: SZKOLENIE JEST DEDYKOWANE DO PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, po uprzednim delegowaniu przez kierownika jednostki.


W dniu 22 marca 2019 r. w WFOŚiGW w Kielcach zorganizowano warsztaty szkoleniowe z Programu Czyste Powietrze, dotyczącego dofinansowania do termomodernizacji budynków jednorodzinnych mieszkalnych. Warsztaty otworzył Pan Ryszard Gliwiński- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W warsztatach uczestniczyło 19 osób z kilkunastu gmin woj. świętokrzyskiego. Szkolenie przeprowadzili Doradcy Energetyczni z Funduszu w Kielcach, którzy zapoznali uczestników z treścią programu oraz szczegółowymi warunkami dofinansowania. Ponadto omówili jak stworzyć konto użytkownika na portalu beneficjenta oraz krok po kroku zaprezentowali jak prawidłowo uzupełnić wniosek o dofinansowanie i skutecznie go złożyć.

Kolejne szczegółowe szkolenia z programu Czyste Powietrze zostaną zorganizowane w  siedzibie Funduszu w dniach:

  • 27 marca 2019 r. –  w godz: 11:00 – 15:30
  • 28 marca 2019 r. –  w godz 9:00 – 13:30
  • 5 kwietnia 2019 r. - w godz 9:00 – 13:30
  • 12 kwietnia 2019 r. – w godz 9:00 – 13:30
  • 15 kwietnia 2019 r. – w godz 9:00 – 13:30

W związku z powyższym osoby, które chciałyby uczestniczyć w szkoleniu powinny przesłać formularz zgłoszeniowy w terminie  do 1 kwietnia 2019r. na adres: j.mesek@wfos.com.pl.