Z dniem 30 kwietnia 2019r.  w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rusza nabór do Programu POIiŚ 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Nabór potrwa tylko przez dwa miesiące  tj. do 28 czerwca 2019r.  Jak nazwa wskazuje o unijne środki pomocowe mogą ubiegać się jedynie podmioty które już są lub w wyniku tej inwestycji osiągną status efektywnego systemu ciepłowniczego.

NFOŚiGW w Warszawie zaprasza zainteresowanych na szkolenie. Jest ono zaplanowane na 15 maja (poniedziałek).

Szczegóły wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie NF: kliknij tutaj.

Do rozdysponowania jest 100 mln zł.