W dniu 19.11.2019 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbyło się  spotkanie eksperckie organizowane przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla zdrowia w ramach kampanii „Czas na Czyste powietrze”, na którym zaprezentowano szereg danych dotyczących monitoringu jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego, niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko przyrodnicze oraz możliwości finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE realizowanych przez różne podmioty ze środków będących w dyspozycji instytucji finansowych, w tym WFOŚiGW w Kielcach.

Z prezentowanych przez ekspertów w dziedzinie zdrowia i instytucji monitorujących stan powietrza i wód oraz finansowania inwestycji proekologicznych szeregu danych dotyczących  regionu świętokrzyskiego wynikało, że za przekroczenia dopuszczanych poziomów stężeń zanieczyszczeń odpowiada przede wszystkim spalanie nieodpowiednich substancji w kotłach i piecach domowych. W taki sposób emitowanych jest 88% zanieczyszczeń. – Pyły PM2,5 przedostają się do płuc i przenikając do krwioobiegu dostają się do wielu narządów w organizmie, doprowadzając, między innymi, do chorób nowotworowych. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Kielcach przedstawił dane dotyczące dofinansowywania zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza na przestrzeni kilkunastu lat oraz obecne możliwości uzyskania dofinansowania działań zmniejszających emisję zanieczyszczeń do środowiska. Omówiono szczegółowo możliwości finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE   realizowanych przez różne podmioty ze środków będących w dyspozycji WFOŚiGW w Kielcach, w tym w szczególności wsparcie finansowe dla osób fizycznych w ramach Programu Czyste Powietrze i Program Mój Prąd.