Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do udziału w konferencji pod nazwą „Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku”. Konferencja odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. – rozpoczęcie konferencji o godzinie 10.00 (rejestracja od 9.30) w ramach XXIII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVIII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia na terenie Targów Kielce.

W ramach Targów na stoisku informacyjnym będziemy informować o działaniach z zakresu efektywności energetycznej i OZE.
Działania realizowane są w ramach obowiązków wynikających z „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.


Patronat honorowy

mklimatu2

Patronat medialny

bipbip

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Harmonogram Konferencji

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10

Otwarcie konferencji dr Michał KurtykaMinister Klimatu oraz Ryszard Gliwiński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
10:10 – 10:20

Wystąpienie Ministra Klimatu dr Michała Kurtyki
10.20 – 10.30

Wystąpienia zaproszonych gości

10.30 – 11.00

Wręczenie nagród w konkursie „Ekolaur Świętokrzyski”

11.00 – 11.15

Projekt Doradztwa Energetycznego informacja o działaniach w projekcie –Anna Trudzik NFOŚiGW
11.15 – 11.40

Rządowy Program Stop Smog - warunki udziału i realizacji

Marcin Jaczewski, Ministerstwo Rozwoju
11.40 – 12.10

Informacja o postępie prac przy opracowaniu Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego oraz Uchwały antysmogowej –

Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego
12:10 – 12.40

Przerwa kawowa
12:40 – 13:15

Problemy eksploatacji i zakres prac remontowych i modernizacyjnych budownictwa mieszkaniowego systemowego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski
13:15 – 13:50

Skuteczna wentylacja   warunkiem pożądanej jakości powietrza i dobrego samopoczucia mieszkańców – zagrożenia dla zdrowia, „syndrom chorego budynku”, popełniane błędy w projektowaniu i eksploatacji – przykłady –

dr inż. Ewa Zender-Świercz
13:50 – 14:10

Źródła finansowania inwestycji   w zakresie ochrony powietrza ze środków NFOŚiGW oraz POIiŚ – Przedstawiciel NFOŚiGW w Warszawie
14.10 – 14.30

Pytania i odpowiedzi; Zakończenie konferencji
 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie imienne uczestników wg załączonego wzoru (scan podpisanego zgłoszenia) na adresy e-mail j.mesek@wfos.com.pl lub  k.kitlinska@wfos.com.pl  w terminie najpóźniej do 17 lutego br.

Po otrzymaniu zgłoszenia,  zaproszenie na Targi w wersji elektronicznej  prześlemy na podany adres e-mail, w formie papierowej zaproszenia są dostępne w siedzibie Funduszu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Paniami: Justyną Mesek tel.: 887 44 77 36  lub Katarzyną Kitlińską tel. 887 44 77 34.

W załączeniu :


Stoisko i  konferencja finansowane są  ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”