W dniu 18 lutego 2020 r. Doradca Energetyczny, działając w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, wziął udział w Programie edukacyjnym pn. „Bezpieczny i ekologiczny Powiat Jędrzejowski”, odbywającym się w Zespole Szkół nr 1 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 49.

Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu jędrzejowskiego opracował i wydarzenie zorganizował Starosta Jędrzejowski. W ramach Programu w wydarzeniu w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie uczestniczyło około 600 dzieci i młodzieży z terenu powiatu jędrzejowskiego w dwóch turach (po 300 osób: z gmin powiatu jędrzejowskiego poza gminą Jędrzejów i z terenu gminy Jędrzejów). Każda ze służb mundurowych oraz Doradca Energetyczny na swoich stoiskach informacyjnych przekazywali informacje dotyczące zakresu działalności. Dzieci i młodzież w 30 osobowych grupach z opiekunami przemieszczały się w sposób zorganizowany pomiędzy stoiskami. Zgodnie z zaproponowanym przez organizatora zakresem udziału Doradztwa Energetycznego w tym wydarzeniu na stoisku Doradca wyjaśniał, co to jest smog i jaki wpływ na jego istnienie ma działalność człowieka, jaki jest stan jakości powietrza i jakie mamy możliwości jego poprawy, informowano o sposobach ograniczania niskiej emisji, o sposobach oszczędzania energii, o odnawialnych źródłach energii. Prezentowano też film Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o smogu i zanieczyszczeniu powietrza.

Wydarzenie uzyskało patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.