doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

W dniu 22 maja 2018  odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

WYNIKI KONKURSU POD NAZWĄ: DZIECI Z DOBRĄ ENERGIĄ
przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 2018 r.
podczas 2. Kieleckich Dni Energii.
wyniki konkursu
W dniach 26 marca oraz 11 maja  b.r.  Doradcy Energetyczni  razem z Pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzili zajęcia dla przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 29 w Kielcach oraz Przedszkola Samorządowego nr 5 w Końskich.

Kontynuacja szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, prowadzonych przez doradców energetycznych

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Kielcach w dniu 20 marca 2018 r. przeprowadzili  szkolenie adresowane do pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

W dniach 28 lutego oraz 1 marca 2018 r. odbyły się XXI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XVI Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia, podczas których spotkali się przedsiębiorcy i specjaliści ochrony środowiska, w tym branży energetycznej. Na targach zaprezentowały się silne marki polskiego i europejskiego rynku energetyki i odnawialnych źródeł energii. Można było obejrzeć również auta z napędem elektrycznym.

W dniu 11 grudnia 2017 r. doradca energetyczny przeprowadził lekcje dotyczące tematyki niskiej emisji w Szkole Podstawowej przy ul. Leszczyńskiej 8 w Kielcach.
Lekcje edukacyjne zostały przeprowadzone w dwóch klasach V szkoły podstawowej, w których udział wzięło łącznie 35 uczniów i nauczyciel. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: źródła i przyczyny powstawania niskiej emisji oraz jej wpływ na jakość powietrza, na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, omówiono zjawisko smogu na przykładzie tego, który miał miejsce w Kielcach w styczniu 2017 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach na posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Jędrzejowskiego Doradca Energetyczny poinformował zebranych o zanieczyszczeniu powietrza i jego wpływie na jakość życia mieszkańców województwa, przyczynach smogu i możliwych działaniach poprawiających stan powietrza.

W dniu 17 listopada 2017r. Zarząd WFOŚiGW w Kielcach tj.: Pan Ryszard Gliwiński i Pan Mariusz Goraj wraz z  doradcami energetycznymi wzięli udział w Świętokrzyskim Forum Ekonomicznym oraz Forum Menadżerów.

W listopadzie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu wraz z doradcami energetycznymi kontynuowali spotkania z władzami gmin oraz przedsiębiorcami w celu rozeznania potrzeb finansowania ze środków będących w dyspozycji Funduszu inwestycji (w tym dotyczących efektywności energetycznej i OZE). Fundusz jest w trakcie analizy strategii finansowania ochrony środowiska.