Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs o dofinansowanie  projektu edukacyjnego pn. „Z NATURĄ w sercu - Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości” Edycja nr 2.

Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie projektu edukacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego dla nauczycieli, liderów/animatorów edukacji ekologicznej prowadzących edukację ekologiczną w różnych jednostkach na terenie województwa świętokrzyskiego.

Konkurs skierowany jest do:
  • gmin, powiatów, związków międzygminnych, Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z uwzględnieniem podległych mu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, nadleśnictw
  • podmiotów posiadających osobowość prawną, które prowadzą statutową działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony środowiska, posiadające siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

Termin składania materiałów konkursowych upływa 19.05.2017 r.

Zapraszamy.

Pliki do pobrania: