Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza

Konkurs projektu edukacyjnego pn.: „Pszczoła – życie”.

Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie 28 warsztatów, o charakterze ekologicznym, dotyczących życia i znaczenia pszczół w środowisku. Uczestnikami warsztatów muszą być osoby z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego oraz Miasta Kielce (po dwie grupy z każdego powiatu i Miasta Kielce).

W konkursie mogą brać udział podmioty mające doświadczenie w organizowaniu warsztatów ekologiczno-edukacyjnych, posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pod nazwą  „Kampania informacyjno – edukacyjna pn. Dobra energia - zdrowy klimat”.
 
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w postaci 13 jednodniowych imprez ogólnodostępnych o charakterze ekologicznym, na terenie 13 powiatów w województwie świętokrzyskim na temat  ochrony powietrza i poprawy efektywności energetycznej w różnych dziedzinach życia w społecznościach lokalnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs o dofinansowanie  projektu edukacyjnego pn. „Z NATURĄ w sercu - Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości” Edycja nr 2.
Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie projektu edukacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego dla nauczycieli, liderów/animatorów edukacji ekologicznej prowadzących edukację ekologiczną w różnych jednostkach na terenie województwa świętokrzyskiego.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs o dofinansowanie  projektu edukacyjnego pn. „Z NATURĄ w sercu - Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości” Edycja nr 2.

Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie projektu edukacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego dla nauczycieli, liderów/animatorów edukacji ekologicznej prowadzących edukację ekologiczną w różnych jednostkach na terenie województwa świętokrzyskiego.