Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pod nazwą  „Kampania informacyjno – edukacyjna pn. Dobra energia - zdrowy klimat”.
 
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w postaci 13 jednodniowych imprez ogólnodostępnych o charakterze ekologicznym, na terenie 13 powiatów w województwie świętokrzyskim na temat  ochrony powietrza i poprawy efektywności energetycznej w różnych dziedzinach życia w społecznościach lokalnych.
 
W konkursie mogą brać udział podmioty mające doświadczenie w organizacji imprez ogólnodostępnych, posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.
 
Termin składania materiałów konkursowych upływa 16.10.2017 r.
Termin realizacji projektu: grudzień 2017 r. - wrzesień 2018 r.