Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza

Konkurs projektu edukacyjnego pn.: „Pszczoła – życie”.

Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie 28 warsztatów, o charakterze ekologicznym, dotyczących życia i znaczenia pszczół w środowisku. Uczestnikami warsztatów muszą być osoby z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego oraz Miasta Kielce (po dwie grupy z każdego powiatu i Miasta Kielce).

W konkursie mogą brać udział podmioty mające doświadczenie w organizowaniu warsztatów ekologiczno-edukacyjnych, posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.

Preferowane będą podmioty:

- posiadające bazę/salę/zaplecze edukacyjne,
- posiadające pasiekę,
- prowadzące cykliczne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej,
- posiadające osobowość prawną,
- których celem statutowym jest działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony przyrody/środowiska.

Termin składania materiałów konkursowych upływa: 07.05.2018r.
Termin realizacji warsztatów: 11 czerwca 2018r. – 30 września 2018 r.

dokumenty :


- oryginał ogłoszenia 
- regulamin konkursu
- karta konkursowa