Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wstępnych wniosków na zadanie „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” realizowane w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

ekopracownia

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Termin naboru wstępnych wniosków: od dnia 20.04.2023 r. do dnia 28.04.2023r.

Minimalny zasięg każdego projektu, czyli liczba osób, które wzięły w nim udział wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób w działaniach bezpośrednich;

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad dofinansowania oraz sposobu składania i rozpatrywania wstępnych wniosków/ wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu, który dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.com.pl w zakładce aktualne nabory wniosków.

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin naboru wniosków „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”
  2. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
  3. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.
  4. Formularz Wstępnego wniosku.Formularz Wstępnego wniosku.