Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podjął decyzję o wznowieniu z dniem 14 czerwca 2018 r. naboru wniosków w ramach "Programu pożyczkowego dla osób fizycznych "AURA" - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018

Przewidywany termin zakończenia naboru wniosków 22.06.2018 r.

- oryginał ogłoszenia