Konkurs projektu edukacyjnego pn.: „Pszczoła – życie”.


Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie 28 warsztatów, o charakterze ekologicznym, dotyczących życia i znaczenia pszczół w środowisku. Uczestnikami warsztatów muszą być osoby z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego oraz Miasta Kielce (po dwie grupy z każdego powiatu i Miasta Kielce).