Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 06.08.2018 nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podjął decyzję o wznowieniu z dniem 10 lipca 2018 r. naboru wniosków w ramach "Programu pożyczkowego dla osób fizycznych "AURA" - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018
Przewidywany termin zakończenia naboru wniosków 31.07.2018 r.