Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w związku z pozyskaniem środków z NFOŚiGW w Warszawie w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” ogłasza nabór wniosków dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Beneficjenci ubiegający się o dofinasowanie, jak również wysokość środków możliwych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW określone zostały na liście zaakceptowanej przez Ministrów: Klimatu oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Pula środków w formie dotacji przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań wynosi 10 230 000,00 zł:

  • 740 000,00 zł WFOŚiGW w Kielcach,
  • 9 490 000,00 NFOŚiGW w Warszawie.

Termin składania wniosków: od 25.04.2023 od godziny 12:00 do 12.05.2023 r. do godziny 15:30

Beneficjenci: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Stowarzyszenia).

Nadmieniamy, iż w 2023 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

Załączniki:

  1. Regulamin: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”,
  2. Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2023 roku ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w ramach: „Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r.”,
  3. Przykładowy wniosek.