Szanowni Państwo 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2022 roku wpisujących się w program „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza mające na celu likwidację niskiej emisji z piecyków gazowych do produkcji ciepłej wody użytkowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2022 roku

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczki wynosi 2 000 000,00 zł, termin składania wniosków od daty ogłoszenia do wyczerpania środków, nie później niż do 30.11.2022.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, zgodnie z treścią programu:


- spółdzielnie mieszkaniowe,

- wspólnoty mieszkaniowe .

 
Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Nadmieniamy, iż w 2022 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP. - ORYGINAŁ OGŁOSZENIA


Załączniki oraz odnośniki do dokumentów warunkujących uzyskanie dofinansowania:1.      Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków:

Uchwała nr 35/22 zatwierdzająca Program „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza mające na celu likwidację niskiej emisji z piecyków gazowych do produkcji ciepłej wody użytkowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2022 roku”.2.      Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wniosku (wymienione w formularzu wniosku o dofinansowanie)

http://wfos.com.pl/dla-beneficjentow/dokumenty-beneficjenci/wniosek-zasady-zalaczniki