Szanowni Państwo
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2025 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe.W celu jej przygotowania prosimy o złożenie zapotrzebowania na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do pisma.

Listy zadań planowanych do realizacji przyjmowane będą do dnia 22.03.2024 roku.

Za termin dostarczenia dokumentów do Funduszu, uznaje się datę ich wpływu do biura w godzinach jego pracy.


  1. Zał. nr 1 - Zapotrzebowanie na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach dla zadań planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe w 2025 roku w ramach rezerwy celowej budżetu państwa.Zapotrzebowanie na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach dla zadań planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe w 2025 roku w ramach rezerwy celowej budżetu państwa.

  2. Zał. nr 2 - Szczegółowe warunki otrzymania pomocy finansowej.
  3. Zał. nr 3 - Katalog kwalifikacji kosztów.