Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na lata 2024-2025 z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA na dofinansowanie zdań/projektów realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji
Ekologicznej – CZĘŚĆ I”.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Budżet na realizację naboru wynosi 1 336 992,14 zł, w tym:

A. Efektywność energetyczna/OZE - 452 404,74 zł, w tym możliwe środki na cele inwestycyjne w wysokości 200 000,00zł;

B. Niskoemisyjny transport -189 582,56 zł środki tylko na cele bieżące;

C. Przeciwdziałanie emisjom - 430 432,20 zł środki tylko na cele bieżące;

D. Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna - 264 572,64 zł, w tym środki na cele: inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł. oraz na cele bieżące 114 572,64 zł.

Termin naboru wniosków: od dnia 23.05.2024 r. do dnia 07.06.2024r.

Minimalny zasięg projektu, czyli liczba osób, które wzięły w nim udział wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób w działaniach bezpośrednich.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad dofinansowania oraz sposobu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie naboru
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu, który dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.com.pl w zakładce aktualne nabory wniosków.
 
Pliki do pobrania

1. Regulamin naboru wniosków.
2. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
3. Katalog kosztów kwalifikowanych.
4. Wniosek o dofinansowanie znajduje się na PORTALU BENEFICJENTA
5. Informacja uzupełniająca do wypełnienia wniosku WFOŚiGW w Kielcach.
6. Opis zadania.
7. Tabela Efektywności kosztowej.
8. Karta oceny wniosku.
9. Listy rankingowe.
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez WojewódzkiFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.