Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór uzupełniający wstępnych wniosków na zadanie
 
„EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” realizowane w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach naboru uzupełniającego Fundusz przewiduje przyznanie dofinansowania do 20 pracowni, w tym po:
 
- jednej pracowni przyrodniczej w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, kieleckim, opatowskim, ostrowieckim, sandomierskim, skarżyskim i w mieście Kielce;

- jednej pracowni OZE w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, kieleckim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim, starachowickim, staszowskim, włoszczowskim i w mieście Kielce.