Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest. Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach.

 1. Beneficjenci programu:
  - GMINY, POWIATY, ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE z terenu województwa świętokrzyskiego.
  - Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze obiektów budowlanych z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności („Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”).
 2. Kwota przeznaczona na nabór uzupełniający w 2024 roku: 1 146 509,54 zł na cele bieżące,
  z czego:
  - 573 254,65 zł ze środków WFOŚiGW w Kielcach,
  - 573 254,89 zł ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

  Jeden beneficjent może wnioskować o dofinansowanie do 190 000,00 zł.
  W związku z krótkimi terminami na realizację zadania określonymi w programie, prośmy
  o dokładną analizę terminarza realizacji zadania, uwzględniając niezbędny czas
  na przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zadania i czas niezbędny do jego realizacji w terminach określonych w punkcie 3 regulaminu naboru