W dniu 25.09.2017 r. doradcy energetyczni pełnili dyżur telefoniczny na antenie Radia Kielce i odpowiadali na pytania radiosłuchaczy dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, wymiany starych nieefektywnych kotłów/pieców na wysokosprawne nowoczesne kotły niskoemisyjne.
Doradcy udzielali porad również w zakresie możliwości dofinansowania do termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii.
W tym dniu Radio wyemitowało  blok informacyjny poświęcony działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Informowano szeroko o Programie  ”ZORZA - czyste powietrze nad świętokrzyskim”, skierowanym do mieszkańców domów jednorodzinnych.

W audycji poruszono tematykę niskiej emisji w naszym regionie i działań Funduszu zmierzających do eliminowania źródeł zanieczyszczeń powietrza. W programie udział wzięli Prezes Zarządu Pan Ryszard Gliwiński oraz Zastępca Prezesa Zarządu Pan Mariusz Goraj jak również doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach: Katarzyna Kitlińska, Renata Ciesielska i Justyna Podyma-Mesek. Natomiast swoimi doświadczeniami ze współpracy z Wojewódzkim Funduszem podzielili się beneficjenci pomocy:
Pan Krzysztof Obratański Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz Pan Jerzy Rąbalski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o., Pan Tomasz Gębura Główny Energetyk w MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej oraz Pani Katarzyna Dziekańska z Górna.