doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

Podsumowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZEKA NA CIEBIE!”, w której czynny udział wzięli Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach, promując podczas wydarzenia projekt Doradztwa Energetycznego.

W piątek 7 czerwca Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach zamienił się w istny ogród wiedzy i doświadczeń, poświęcony poprawie efektywności energetycznej oraz odnawialnym źródłom energii. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji  między innymi: hybrydowe kino zasilane energią wytworzoną przy użyciu mięśni podczas pedałowania na rowerach, wystawa poświęcona problemowi zmian klimatycznych, pokazująca w jaki sposób każdy z nas może zatroszczyć się o planetę, EKO Memory - gry planszowe, którym towarzyszyła edukacja ekologiczna oraz Eko Puzzle - wielkoformatowe puzzle na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach serdecznie zaprasza do wzięcia udzialu w 3 Kieleckich Dniach Energii.

10 maja 2019 r.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uczestniczył w Dniach Otwartych  Funduszy Europejskich (DOFE).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zapraszają na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 

Z dniem 30 kwietnia 2019r.  w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rusza nabór do Programu POIiŚ 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Nabór potrwa tylko przez dwa miesiące  tj. do 28 czerwca 2019r.  Jak nazwa wskazuje o unijne środki pomocowe mogą ubiegać się jedynie podmioty które już są lub w wyniku tej inwestycji osiągną status efektywnego systemu ciepłowniczego.

W marcu i kwietniu 2019r.  Doradcy Energetyczni przeprowadzili kolejne szkolenia dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin leżących na terenach powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, staszowskiego oraz koneckiego.

Zarząd WFOŚiGW w Kielcach ogłasza nowe terminy warsztatów z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dedykowanych dla pracowników JST, podczas których zostaną omówione szczegółowo warunki programu jak również wypełnianie wniosku o dofinansowanie- krok po kroku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje o ogłoszeniu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

W dniu 25 marca 2019 r. doradca energetyczny przeprowadził w Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach EKOlekcję dotyczącą tematyki zanieczyszczenia powietrza. Lekcja edukacyjna była adresowana do uczniów I klasy szkoły podstawowej –22 uczniów w obecności nauczyciela.