Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 17.10.2023 od godziny 7:30 do 20.10.2023 do godziny 15:30 lub do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku wpisujących się w priorytety dziedzinowe z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 
 
Pula środków do wydatkowania na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i/lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pożyczki na zachowanie płynności finansowej wynosi 15.000.000,00 zł.

- oryginał ogłoszenia
 
 
Aktualizacja:
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakańcza z dniem 17.10.2023 roku o godzinie 11:00 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku, z przeznaczeniem na udzielanie pożyczki na zachowanie płynności finansowej.

Wnioski złożone po zakończeniu naboru będą ocenione negatywnie.