Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  ogłasza nabory wniosków dla zadań realizowanych w 2017 roku. Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczki oraz dotacji, a także terminy poszczególnych naborów zostały wyszczególnione w załączonym "Harmonogramie naborów wniosków w 2017 roku." Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta po dostarczeniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.Oryginał dokumentupdf button,

Harmonogram naboru wnioskówpdf male.

 

Wniosek i wymagane dokumenty dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, wspólnot, spółdzielni, stowarzyszeń itp.