Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór nr 3 wniosków dla zadań realizowanych w 2017 roku.
Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczki oraz dotacji, a także terminy poszczególnych naborów zostały wyszczególnione w załączonym "Harmonogramie naborów wniosków w 2017 roku"

Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta po dostarczeniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 
Dokumenty do pobrania: