Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zg. z decyzja podjetą na posiedzeniu Zarządu w dniu 17.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków na finansowanie pożyczkowe zadań realizowanych w 2018 r. lub których realizacja rozpocznie się w 2018 roku, wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez WFOŚIGW w kielcach, zgodnie z harmonogramem nr 7.


- oryginał dokumentu n pdf