Konkurs pod hasłem „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne Dla Przyszłości” 
dla szkół średnich organizowany w ramach Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2018 
od 03.09.2018 r. do 24.10.2018 r.

plakat konkurs miniSzanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem - Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych Przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych Przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych Przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.

Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronem medialnym jest Radio Poznań S.A. oraz TVP3 Poznań.
W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu oraz Kartę Zgłoszenia, którą należy odesłać do dnia 28 września br. na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
25-155 Kielce
Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41

Osobami kontaktowymi w sprawie MKK 2018 są:

Piotr Berentowicz, p.berentowicz@wfos.com.pl, nr tel. 41 333 52 23
Marzena Skowrońska, m.skowronska@wfos.com.pl, nr tel. 41 333 59 04

Przystąpienie do Konkursu oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę MKK danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym do organizacji przedsięwzięcia pod tytułem „Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2018” oraz zgody na publikowanie zdjęć, na których będą prezentowane wizerunki uczestników wykonane przez Organizatorów”.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

Karta Kryteriów Ocen