Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 52/20 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 26 czerwca 2020 r. ustala się 28 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników WFOŚiGW w Kielcach z tytułu obniżenia wymiaru pracy z uwagi na Święto Bożego Narodzenia (drugi dzień), przypadające w sobotę dnia 26 grudnia 2020 roku.


- oryginał zarządzenia wewnętrznego.