Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

Radio Kielce w dniu 25.09.2017 r. wyemitowało  blok informacji poświęconych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a w szczególności programowi  ”ZORZA-czyste powietrze nad świętokrzyskim”. W programie udział wzięli Prezes Zarządu  Ryszard Gliwiński oraz Zastępca Prezesa Zarządu Mariusz Goraj.

W dniu 19 września 2017 r. w UM Starachowice podpisano porozumienie, które określa zasady współpracy samorządu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie pomocy mieszkańcom we właściwym sporządzeniu wniosku o dofinansowanie do Programu "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

Konkurs Ministra Środowiska – Produkt w obiegu. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 października 2017 r. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie.

W dniu 13 września 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów poświęcone współpracy w zakresie Programu ZORZA – Czyste powietrze nad świętokrzyskim.  W spotkaniu wzięła udział Pani Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski.

Lista rezerwowa wniosków - zadania dot. Realizacji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - wnioski na rok 2017 - nabór nr 3.