Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

Przerwa techniczna na Portalu Beneficjenta.

W związku z uruchomieniem nowej wersji programu Czyste Powietrze informujemy, że w dniu 15.05.2020 w godzinach 00:01-12:00 nastąpi przerwa techniczna Portalu Beneficjenta.
W tym czasie Portal Beneficjenta może być niedostępny. Wnioski o dofinansowanie w wersji 4.0 mogą być składane do godz. 24:00 w dniu 14.05.2020.

Wnioski w wersji 4.0 złożone po tym terminie, nie będą poddane ocenie.OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej dotyczące konkursu pn. "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej".

Dzień Ziemi -22 kwietnia 2020 r.Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu – warsztaty on-line

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.


W tym roku wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizujemy warsztaty on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”.
Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej Pożyczkobiorców będącej skutkiem działań zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wirusa COVID-19) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 r. podjęte zostało Zarządzenie nr 9/20 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie wprowadzenia uproszczonego mechanizmu udzielania karencji w spłacie rat kapitałowych w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej Pożyczkobiorców będącej skutkiem działań zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wirusa COVID-19).