Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zwiększył kwotę zakończonego w dniu 29.04.2022 roku naboru wniosków z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA

Lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zakwalifikowanych do dofinasowania w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2022 ogłoszonego w dniu 14.03.2022 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że wstrzymuje nabór z dniem 18 marca 2022 roku o godzinie 15:30 w ramach: "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Nabór zostaje wstrzymany ze względu na wyczerpanie puli środków.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2023 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe. W celu jej przygotowania prosimy o złożenie zapotrzebowania na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do pisma.

Komunikat! Wsparcie ze środków NFOŚiGW dla punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach zostaje utrzymane. Dodatkowo planowane jest zwiększenie rocznej kwoty na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do 35 tys. zł. W najbliższym czasie uruchomimy także możliwość zawierania nowych porozumień i tym samym przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” kolejnych gmin, które dotychczas na to się nie zdecydowały.