Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

ZMNIEJSZENIE OPROCENTOWANIA POŻYCZEK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podjęła uchwałę Nr 76/17 dotyczącą zmniejszenia oprocentowania pożyczek:
z 3% do 1,95% na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na wkład własny (do 95% różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dofinansowaniem z UE),
z 4% do 1,95% na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zagranicznych – krótkoterminowych pożyczek na podatek VAT do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz na płatności pośrednie i płatność końcową do czasu ich wypłaty przez Instytucję Zarządzająca w danym Programie Operacyjnym.
Zmiany będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2017 r. podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30 listopada 2017 r. naboru wniosków w ramach programu "Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków" - Edycja II (działanie zgodne z pkt. B.I.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych)

radioemGospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza i edukacja proekologiczna – to tematyka programów, jakie w 2018 roku planuje realizować Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. – Przeprowadziliśmy w powiatach akcję sondażową. Spotykamy się z mieszkańcami, inwestorami i samorządowcami po to, by przygotować programy szyte na miarę potrzeb – powiedział Ryszard Gliwiński, prezes WFOŚiGW w Kielcach w audycji Prawdę Mówiąc Katarzyny Bernat na antenie Radia eM Kielce.
 
Trwa nabór wniosków na wymianę kotłów w ramach programu „ZORZA”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uruchamił program „ZORZA – Czyste powietrze nad świętokrzyskim”. Zakłada on refundację części kosztów wymiany starych pieców grzewczych na ekologiczne lub podłączenia się do sieci centralnego ogrzewania.

logo poziomeRegionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z Województwa Świętokrzyskiego na bezpłatne spotkanie animacyjne dot. założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.
Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich- Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) w dniu 13 listopada br. tj. poniedziałek o godz. 10.00.