Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że w ostatnim okresie pojawiło się wiele firm, które udzielają wyjaśnień, przeprowadzają szkolenia czy wypełniają wnioski do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W związku z powyższym WFOŚiGW w Kielcach przypomina, że jest jedyną instytucją na terenie województwa świętokrzyskiego upoważnioną do przeprowadzania szkoleń dotyczących programu Czyste Powietrze. W siedzibie Funduszu pracownicy udzielają informacji o programie oraz pomagają wypełniać wnioski o dofinansowanie, powyższe działania są bezpłatne i świadczone wszystkim potencjalnym wnioskodawcom. 
 
 
Dokumentacja z którą należy się zapoznać przed podpisaniem umowy.

Pobierz
1.Umowa DotacjiPDF
2.Deklaracja WekslowaPDF
3.Pokwitowanie odbioru wekslaPDF
4.Weksel in blancoPDF
5.Wniosek o płatnośćPDF
6. - Załącznik nr 1 do wniosku o płatnośćPDF
7. - Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - Protokół odbioru roboty wykonawcyPDF
8.Oświadczenie współwłaścicielaPDF
9. Oświadczenie współmałżonkaPDF
   

 stopka
W dniu 25.02.2019r w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Prezes Zarządu Pan Ryszard Gliwiński podsumował działalność Funduszu za rok 2018 oraz przedstawił plany na rok 2019.

W konferencji prasowej udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Sportu i Turystyki Pani Minister Anna Krupka, Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, Senator RP Pan Krzysztof Słoń, Poseł RP Pani Maria Zuba oraz Włodarze Gmin z Województwa Świętokrzyskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza  do udziału w XXII Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki, XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii, które odbędą się  w dniach 27 -28 lutego 2019 r.  na terenie Targów Kielce.

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
 
Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.
 
Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).