Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zadania związane z "Usuwaniem (demontażem, transportem) i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest", w roku 2018 będą dofinansowane w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków WF.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 07.06.2018 zostało podpisane porozumienie, przy udziale pana Premiera Mateusza Morawieckiego, przedstawicieli Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie realizacji ogólnopolskiego programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Zarząd WFOŚiGW w Kielcach informuje, że  w dniu 08.06 2018 r. zawiesza program pożyczkowy "AURA".


Na podstawie pkt. 4 programu "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim Edycja 2018,  Zarząd WFOŚiGW w Kielcach podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków z dniem 08.06.2018 r. 
Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.

W dniu 26.05.2018 w Kielcach odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Strażaka. W trakcie uroczystości zostały wręczone Odznaki za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej. Są one nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej osobom, które swą pracą i działalnością przyczyniły się w sposób szczególny do rozwoju ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia życia i mienia obywateli oraz dorobku materialnego i kulturalnego społeczeństwa.