Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach rozszerza swoją działalność o nowe biura terenowe.

WFOŚiGW w Kielcach informuję o starcie kolejnego naboru do krajowego Programu wspierającego wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych SOKÓŁ (V edycja), realizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej ŚWIĘTOKRZYSKIE CZEKA NA CIEBIE!, poświęconej tematyce ochrony powietrza atmosferycznego.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2020 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe (pjb). W celu jej przygotowania prosimy o złożenie zapotrzebowania na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach na rok 2020, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.