Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2019 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe.

W dniu  7 marca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.
 

1W dniu 19 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyła się konferencja prasowa poświęcona Programowi Czyste powietrze nad Województwem Świętokrzyskim WFOŚiGW w Kielcach w roku 2018.

f22W dniu 23 stycznia 2018 roku w  Sali im. Prof. Bronisława Geremka Gmachu Sejmu RP miało miejsce uroczyste podpisanie Aktu Organizacji II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE i EKOSUCHA BESKIDZKA, którego Honorowym Przewodniczącym jest Poseł RP Marszałek senior Kornel Morawiecki. W uroczystości  uczestniczył Pan Ryszard Gliwiński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Ryszard_GliwińskiZgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołany został Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.