Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje iż z dniem 31-12-2021 r. zamyka nabór wniosków na finansowanie zadań w formie pożyczkowej na 2021 r. wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Nabór zostaje zamknięty dla zadań realizowanych w ramach następujących dziedzin:

  • Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi
  • Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi
  • Ochrona Atmosfery i Ochrona Przed Hałasem
  • Ochrona Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemów
  • Inne Działania Ochrony Środowiska - Edukacja Ekologiczna
  • Inne Działania Ochrony Środowiska - Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne.
    oraz programu:
  • Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza mające na celu likwidację niskiej emisji z piecyków gazowych do produkcji ciepłej wody użytkowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2021 roku.

 

Uwaga:

Wnioski złożone po dniu 31-12-2021 r. a przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze na rok 2022 będą podlegały ocenie negatywnej. Ogłoszenie o naborze wniosków na finansowanie pożyczkowe dla zadań realizowanych w 2022 roku wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, powinno ukazać się na początku 2022 roku.

Prosimy o uważne śledzenie informacji ukazujących się na naszej stronie internetowej: www.wfos.com.pl