Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zwiększył kwotę zakończonego w dniu 29.04.2022 roku naboru wniosków z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA

Aktualizacja kwoty naboru:

Kwota naboru: 657 000,00 zł,

na zadania inwestycyjne 20 000,00 zł

na zadania bieżące 637 000,00 zł.

-oryginał ogłoszenia