Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że wstrzymuje z dniem 14 marca 2023 roku o godzinie 8:00 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku, wpisujących się w priorytety dziedzinowe z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

  • Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi
  • Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi
  • Ochrona Atmosfery i Ochrona Przed Hałasem