Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace komisji do oceny wstępnych WNIOSKÓW NA ZADANIA „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” realizowanego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Do konkursu/naboru zostało złożonych 11 wstępnych wniosków ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. Do etapu oceny jakościowej punktowej przeszło 10 wniosków wstępnych. Wniosek z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie nie spełnił kryterium dostępu. Dokumenty złożone przez pozostałych 10 uczestników spełniły kryteria oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do oceny jakościowej punktowej.