Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III nabór wniosków w konkursie o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Ogłoszenie o naborze oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: https://csr.parp.gov.pl/index/index/2268. Nabór trwa od 11 stycznia do 8 lutego 2016 r. W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorcy podejmujący działania prośrodowiskowe.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją instytucji nadzorujących realizację projektu III nabór wniosków jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z 5 województw, które wykazały najniższą aktywność w ramach dwóch poprzednich naborów wniosków. Są to województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, świętokrzyskie i łódzkie.
W województwach objętych konkursem PARP w miesiącach styczeń – luty 2016 r. zorganizowane będą spotkania informacyjne dla wnioskodawców. W każdym mieście wojewódzkim odbędą się 2 spotkania. Podczas spotkań zostanie omówiona koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), narzędzia CSR, korzyści z wdrożenia zasad CSR w przedsiębiorstwie, przykładowe działania i projekty. Ponadto uczestnicy spotkań będą mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowymi zasadami udziału w konkursie, w oparciu o dokumentację konkursową. Harmonogram spotkań jest dostępny na stronie https://csr.parp.gov.pl/index/more/48942