Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że decyzją Zarządu z dnia 13.12.2016r. został zamknięty program „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” realizowany w 2016 roku.