Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w związku z bardzo dużą liczbą wniosków, które wpłynęły i wciąż wpływają do Funduszu, podjął decyzję o wydłużeniu terminów oceny wniosków wynikających z procedury oraz realizowanych Programów.