Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. podjął decyzję  o zakończeniu z dniem 19 maja 2017 r. o godz. 15:30 naboru wniosków w ramach programu dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” – Edycja II ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w związku z wyczerpaniem alokacji środków na II edycję programu w wysokości 7.000.000,00 zł.