W dniu 13 września 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów poświęcone współpracy w zakresie Programu ZORZA – Czyste powietrze nad świętokrzyskim.  W spotkaniu wzięła udział Pani Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski.

Przedstawiono projekt porozumienia, który zakłada ścisłą współpracę samorządów i Wojewódzkiego Funduszu w zakresie pomocy mieszkańcom we właściwym sporządzeniu wniosku o dofinansowanie do podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, wymiany kotłów na nowe, niskoemisyjne. Zgodnie z projektem porozumienia samorządy wskażą pracowników do przeszkolenia w Wojewódzkim Funduszu w zakresie poprawnego sporządzenia wniosku, co ułatwi zainteresowanym mieszkańcom gmin otrzymanie dofinansowania.

Szkolenia przeprowadzone zostaną przez Doradców energetycznych. Program ZORZA adresowany jest do mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy chcą podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej, wymienić stare nieefektywne piece/kotły na nowoczesne kotły o wysokiej sprawności. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do 25% wartości kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 lub 4 tysiące złotych, w zależności od rodzaju inwestycji.

Szczegóły programu Zorza znajdują się tutaj.