doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

W dniu 3 września 2017 r.  doradcy energetyczni  byli obecni na Dożynkach Wojewódzkich które odbyły się w Masłowie.

Doradcy energetyczni udzielali informacji w zakresie możliwości dofinansowania zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej i odnawialnymi źródłami energii, realizowanych lub planowanych do realizacji  na terenie województwa świętokrzyskiego.

Prelekcja o możliwości dofinansowania działań dotyczących efektywności energetycznej i OZE na II Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Skarżysku – Kamiennej.

W dniu 1 września 2017 r. w ramach II Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku - Kamiennej doradca energetyczny przedstawił informację o możliwości finansowania efektywności energetycznej i OZE ze środków PO IiŚ i RPO WŚ oraz ze środków krajowych pn. "Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE ze środków UE oraz NFOŚiGW w Warszawie".

W dniach 15-16 września 2017 r. w Kielcach odbyły się pierwsze „Kieleckie Dni Energii”. Organizatorem był  Prezydent Miasta Kielce wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o naborze wniosków z RPO WŚ  2014-2020 w działaniach od 3.1 do 3.4. 

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Informacja o naborze wniosków z PO IiŚ w poddziałaniu 1.6.1.

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji KONKURS II, Infrastruktura i Środowisko - czytaj więcej
Informacja o naborze wniosków z POIiŚ 2014-2020 w poddziałaniu 1.1.1.

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko - czytaj więcej
dni energiiWFOŚiGW w Kielcach jako współorganizator wydarzenia serdecznie zaprasza na Kieleckie Dni Energii, które odbędą się w dniach 15 i 16 września 2017 r. Szczegóły wydarzenia na plakacie oraz w programie.

W dniach 1 oraz 2 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach był obecny jako wystawca na XX Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XV Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia, podczas których spotkali się przedsiębiorcy i specjaliści z branży energetycznej oraz sektora gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Zapraszamy na konferencję - Efektywność energetyczna


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zapraszają na konferencję z zakresu efektywności w zarządzaniu infrastrukturą publiczną.

Efektywność energetyczna.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii podczas odbywających się w Kielcach w dniach 27-28 października IV Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO 2016 zorganizowali wspólną konferencję poświęconą efektywności energetycznej.