doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Kielcach w dniu 20 marca 2018 r. przeprowadzili  szkolenie adresowane do pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

W dniach 28 lutego oraz 1 marca 2018 r. odbyły się XXI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XVI Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia, podczas których spotkali się przedsiębiorcy i specjaliści ochrony środowiska, w tym branży energetycznej. Na targach zaprezentowały się silne marki polskiego i europejskiego rynku energetyki i odnawialnych źródeł energii. Można było obejrzeć również auta z napędem elektrycznym.

W dniu 11 grudnia 2017 r. doradca energetyczny przeprowadził lekcje dotyczące tematyki niskiej emisji w Szkole Podstawowej przy ul. Leszczyńskiej 8 w Kielcach.
Lekcje edukacyjne zostały przeprowadzone w dwóch klasach V szkoły podstawowej, w których udział wzięło łącznie 35 uczniów i nauczyciel. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: źródła i przyczyny powstawania niskiej emisji oraz jej wpływ na jakość powietrza, na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, omówiono zjawisko smogu na przykładzie tego, który miał miejsce w Kielcach w styczniu 2017 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach na posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Jędrzejowskiego Doradca Energetyczny poinformował zebranych o zanieczyszczeniu powietrza i jego wpływie na jakość życia mieszkańców województwa, przyczynach smogu i możliwych działaniach poprawiających stan powietrza.

W dniu 17 listopada 2017r. Zarząd WFOŚiGW w Kielcach tj.: Pan Ryszard Gliwiński i Pan Mariusz Goraj wraz z  doradcami energetycznymi wzięli udział w Świętokrzyskim Forum Ekonomicznym oraz Forum Menadżerów.

W listopadzie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu wraz z doradcami energetycznymi kontynuowali spotkania z władzami gmin oraz przedsiębiorcami w celu rozeznania potrzeb finansowania ze środków będących w dyspozycji Funduszu inwestycji (w tym dotyczących efektywności energetycznej i OZE). Fundusz jest w trakcie analizy strategii finansowania ochrony środowiska.

1W dniu 8 listopada 2017 r. doradcy energetyczni ponownie przeprowadzili lekcje dotyczące tematyki niskiej emisji w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach.

W październiku doradcy energetyczni spotykali się w miastach powiatowych woj. świętokrzyskiego  z władzami gmin oraz przedsiębiorcami celem rozeznania potrzeb inwestycyjnych (w tym w zakresie efektywności energetycznej i OZE) pod kątem aktualizacji strategii finansowania ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Kielcach.

W dniu 20 października 2017 r.  w siedzibie WFOŚiGW w Kielcach odbyło się szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z programu „ZORZA- Czyste powietrze nad świętokrzyskim” – II tura.

W dniach 16 -17 października 2017 r.  doradcy energetyczni oraz Zarząd WFOŚiGW w Kielcach uczestniczyli w Targach POLEKO w Poznaniu.