doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Kielcach we wrześniu i październiku 2018 r. prowadzili spotkania szkoleniowe z programu CZYSTE POWIETRZE

W listopadzie 2018 r. doradcy energetyczni ponownie prowadzili lekcje edukacyjne dotyczące tematyki zanieczyszczenia powietrza, niskiej emisji i zjawiska smogu w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach.

W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja pn.: „Nowoczesna, Energooszczędna Gmina – możliwości rozwoju dzięki Projektowi Doradztwa Energetycznego”, którą w Wojewódzkim Domu Kultury zorganizował Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zrealizowano I edycję szkoleń dla Energetyków Gminnych. W dniach 21-22.11.2018 r.  oraz 28-29.11.2018 r. oraz 3-4.12.2018 r.  Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie przeprowadzili cykl szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych. W szkoleniach wzięły udział osoby, skierowane przez władze gmin z województwa świętokrzyskiego.

Przeprowadzono kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w woj. świętokrzyskim.

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. na kieleckim Rynku odbyły się „2. Kieleckie Dni Energii”. Organizatorami wydarzenia byli:  Prezydent Miasta Kielce wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Na odwiedzjących  czekało wiele atrakcji.

W dniu 22 maja 2018  odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

WYNIKI KONKURSU POD NAZWĄ: DZIECI Z DOBRĄ ENERGIĄ
przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 2018 r.
podczas 2. Kieleckich Dni Energii.
wyniki konkursu
W dniach 26 marca oraz 11 maja  b.r.  Doradcy Energetyczni  razem z Pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzili zajęcia dla przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 29 w Kielcach oraz Przedszkola Samorządowego nr 5 w Końskich.

Kontynuacja szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, prowadzonych przez doradców energetycznych