Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Kielcach w dniu 20 marca 2018 r. przeprowadzili  kolejne szkolenie adresowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Pierwsze takie szkolenie - pilotażowe w województwie świętokrzyskim zostało przeprowadzone  27 listopada 2017r. Podstawą realizacji cyklu szkoleń jest przyjęty 17 stycznia 2017 r. przez Radę Ministrów, Program „Czyste Powietrze”. Szkolenie obejmowało następującą tematykę: poprawa jakości powietrza, aspekty ochrony środowiska – uwarunkowania prawne dotyczące  osób fizycznych, termomodernizacja budynków mieszkalnych,  ciepło systemowe, odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym, aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów, racjonalne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej,  możliwości dofinansowania termomodernizacji domów mieszkalnych jednorodzinnych oraz odnawialnych źródeł energii w ramach programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, z których mogą skorzystać osoby fizyczne.

Szkolenie  to miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim, wzięło w nim udział 31 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Prezentacje ze szkolenia do pobrania poniżej:
  1. Informacja o szkoleniu. Prezentacja Projektu Doradztwa Energetycznego.
  2. Poprawa jakości powietrza. Aspekty ochrony środowiska – uwarunkowania prawne dla osób fizycznych.
  3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych.
  4. Ciepło systemowe – sieć miejska lub inna.
  5. Rozproszone, odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym (wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne), kolektory słoneczne, instalacje PV, mikrowiatraki, inne.
  6. Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów (mikroklimat mieszkań).
  7. Racjonalne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej.
  8. Jak odczytywać dane na fakturach za energię. Obniżenie kosztów zużycia energii.
  9. Możliwości dofinasowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie; oferty dla osób fizycznych.Możliwości dofinasowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie; oferty dla osób fizycznych.