doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach przeprowadzili warsztaty EKOODPOWIEDZIALNI na temat źródeł niskiej emisji i wpływu na zdrowie człowieka oraz działań zmierzających do minimalizowania i likwidacji zanieczyszczeń powietrza.

W dniu 22 marca 2019 r. w WFOŚiGW w Kielcach zorganizowano warsztaty szkoleniowe z Programu Czyste Powietrze, dotyczącego dofinansowania do termomodernizacji budynków jednorodzinnych mieszkalnych. Warsztaty otworzył Pan Ryszard Gliwiński- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W dniach 17 i 18 stycznia, 30 i 31 stycznia oraz 14 i 15 lutego 2019 r.  Doradcy Energetyczni z Kielc, Warszawy oraz Lublina przeprowadzili cykl szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniach 27-28 lutego 2019 roku uczestniczył jako wystawca w XXII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia odbywających się w  Targach Kielce.  Nasze stoisko odwiedziło wiele osób zainteresowanych możliwościami dofinansowania różnorodnych zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Kielcach we wrześniu i październiku 2018 r. prowadzili spotkania szkoleniowe z programu CZYSTE POWIETRZE

W listopadzie 2018 r. doradcy energetyczni ponownie prowadzili lekcje edukacyjne dotyczące tematyki zanieczyszczenia powietrza, niskiej emisji i zjawiska smogu w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach.

W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja pn.: „Nowoczesna, Energooszczędna Gmina – możliwości rozwoju dzięki Projektowi Doradztwa Energetycznego”, którą w Wojewódzkim Domu Kultury zorganizował Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zrealizowano I edycję szkoleń dla Energetyków Gminnych. W dniach 21-22.11.2018 r.  oraz 28-29.11.2018 r. oraz 3-4.12.2018 r.  Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie przeprowadzili cykl szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych. W szkoleniach wzięły udział osoby, skierowane przez władze gmin z województwa świętokrzyskiego.

Przeprowadzono kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w woj. świętokrzyskim.

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. na kieleckim Rynku odbyły się „2. Kieleckie Dni Energii”. Organizatorami wydarzenia byli:  Prezydent Miasta Kielce wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Na odwiedzjących  czekało wiele atrakcji.