BIULETYN INFORMACJI
PUBLICZNEJ

img12

BIP

przejdź dalej

zobacz więcej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Znajdą tu Państwo m.in.:

  • informacje dot. posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
  • dokumenty dot. funkcjonowania Funduszu
  • regulaminy
  • sprawozdania z działalności

GŁÓWNY PORTAL
WFOŚIGW W KIELCACH

img03

WFOŚiGW

przejdź dalej

zobacz więcej

Główny portal internetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Znajdą tu Państwo m.in.:

  • aktualności dot. działalności Funduszu
  • ogólne informacje na temat Funduszu
  • dokumenty statutowe
  • formularze dokumentów
  • informacje na temat dofinansowanych i dofinansowywanych zadań
  • informacje kontaktowe

PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

img03

POIiŚ

przejdź dalej

zobacz więcej

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jest Instytucją Wdrażającą I i II oś priorytetową Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to największy z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań program operacyjny w całej Unii Europejskiej i najważniejsze źródło finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce.