Zakończenie naboru wniosków w ramach programu dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”

30 września 2016r. Wznowienie naboru wniosków w ramach ww. Programu planowane jest na styczeń 2017 r.